ایجاد سبک زندگی با نگاهی به آینده
فراتر از مد، فراتر از مرزها
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

هلدینگ آواکتان | تغییرات کوچک، دستاوردهای بزرگ

commercial space 1
مترمربع فضای تجاری
0 +
industrial space
مترمربع فضای صنعتی
0 +
personnel
پرسنل فعال
0 +

کسب و کار ها

banimode

بانی مد

jeanswest

جین وست

meta club 1

متا جیم

balcofe

بالکافه

delish

دلیش

دیجی واش

دیجی واش

مجموعه فناوری اطلاعات دومیل

دومیل

New Project 3

اینشو

فضای کاری
+ 0
همکار
+ 0
تعداد شعب
0

جین وست

فضای کاری
+ 0
همکار
+ 0

سراسر ایران

بانی مد

فضای کاری
+ 0
همکار
+ 0
تعداد شعب
0

بالکافه

خدمات با کیفیت، تأثیر جهانی

تقویت رشد پایدار